SỨ MỆNH

Cung cấp các sản phẩm, dịch vụ hệ sinh thái Led 4.0 xanh – thông minh – vì sức khỏe & hạnh phúc con người. Gia tăng giá trị cho cổ đông, nhân viên và khách hàng, không ngừng kiến tạo cuộc sống tiện nghi, văn minh và hạnh phúc. Góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và bảo vệ môi trường

TẦM NHÌN

  • Đến năm 2025 trở thành doanh nghiệp công nghệ cao dẫn đầu thị trường chiếu sáng tại Việt Nam; tiên phong trong lĩnh vực cung cấp Hệ sinh thái LED 4.0
  • Năm 2030 sẽ trở thành doanh nghiệp tầm tỷ đô, đưa thương hiệu Rạng Đông lên tầm khu vực
  • Con đường phát triển bằng sự tử tế và khoa học công nghệ
  • Xây dựng Công ty có môi trường làm việc luôn sáng tạo, văn hóa hơn, chuyên nghiệp hơn và hạnh phúc hơn. (thu nhập BQ đến năm 2025 đạt 2000 USD/người/tháng)

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  • Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tốc độ và chuyên nghiệp

Năng lực cốt lõi

  • Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tốc độ và chuyên nghiệp

Bộ Gens của người Rạng Đông

  • 6T: Tận tâm – Tận lực – Tự giác – Tự tin – Tự trọng – Trung thực
  • 4 Cùng: “Cùng hướng nhìn – Cùng tấm lòng – Cùng làm – Cùng hưởng”
  • Phẩm chất mới: Kiến tạo, thích ứng và đột phá

Phương châm hành động (slogan):

  • Phụng sự khách hàng, sáng tạo tri thức – cộng hưởng giá trị!